Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
23 lipca 2018
ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA OCHOTNIKÓW.
ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA OCHOTNIKÓW


ĆWICZENIA WOJSKOWE DLA OCHOTNIKÓW  W GARNIZONACH:
KŁODZKO
WROCŁAW
BOLESŁAWIEC
OLEŚNICA

Podoficerowie i szeregowi rezerwy mają możliwość odbycia ćwiczeń wojskowych jako ochotnicy we wrześniu lub październiku 2018 r. Żołnierz rezerwy może ochotniczo zgłaszać się do odbycia ćwiczeń wojskowych, poprzez złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku. Złożenie wniosku nie powoduje obowiązku powołania żołnierza rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych i jest traktowane jako jego zgoda na powołanie na ćwiczenia, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. (art. 101 a Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP – DZ.U. z 2017r., poz.1430 z późn. zm.)

Wniosek można złożyć osobiście w WKU Kłodzko lub przesłać pocztą. Do wniosku ochotnik może załączyć dokumenty uzasadniające powołanie go do odbycia ćwiczeń wojskowych.  Wojskowy Komendant Uzupełnień w pierwszej kolejności powołuje ochotników posiadających przydział mobilizacyjny oraz tych, którzy złożyli przysięgę wojskową i posiadają kwalifikacje przydatne w czynnej służbie wojskowej. (§ 2 pkt.2, § 3  Rozporządzenia MON z dnia 17 marca 2004r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych- DZ.U. 2004.52.519)


Więcej informacji

generuj pdf
Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl