Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku - Szkolenie przeciwpożarowe 16.11.2018r. - WKU w Kłodzku

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku

czcionka większa czcionka normalna czcionka mniejsza
19.11.2018
Szkolenie przeciwpożarowe 16.11.2018r. - WKU w Kłodzku

Podczas wykonywania codziennych zadań służbowych w Wojskowej Komendzie Uzupełnień należy także pamiętać o takich szkoleniach jak okresowe szkolenia przeciwpożarowe. Stan osobowy przekraczający kilkudziesięciu żołnierzy i pracowników korpusu służby cywilnej wymaga sprawnego działania na wypadek powstania zagrożenia pożarowego.
Profilaktyka, znajomość obowiązków jest równie ważna jak praktyczne działanie, które odświeża nabyta wcześniej wiedzę teoretyczną.
Nieetatowy inspektor BHP pan  Mirosław JURCZENKO razem z Jednostką Ratowniczo Gaśniczą PSP w Kłodzku przygotował symulację takiego wydarzenia. Od sprawnego działania służb dyżurnych odpowiedzialnych za akcję gaśniczo – ewakuacyjną, współdziałanie z jednostkami PSP zależy nasze bezpieczeństwo.
Organizowanie szkoleń, które mają  na celu uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu zapobiegania pożarom i zasad postępowania w wypadku ich pojawienia się są bardzo potrzebne i są  przeprowadzane systematycznie. Szkolenie podzielone było na kilka zagadnień, które dotyczyły regulacji prawnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowo omówione zostały zasady postępowania w przypadku powstania pożaru, a także podstawowe reguły obsługi sprzętu gaśniczego.

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl