Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» 7 kroków...

KROK 1. – PODEJMIJ DECYZJE.

Sprawdź naszą ofertę 1000 specjalności. Zrealizuj swoje pasje z nami.KROK 2. POSZUKAJ NIEZBĘDNYCH INFORMACJI.

Sprawdź akcje promocyjne, strony internetowe ( www.mon.gov.pl , www.sgwp.wp.pl, www. wojsko-polskie.pl ), stronę internetową swojego WKU), odwiedź punkt informacyjny w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.


KROK 3. ZGROMADŹ NIEZBĘDNE DOKUMENTY.

W razie wątpliwości kontaktuj się z WKU!


KROK 4. ZŁÓŻ DOKUMENTY WE WSKAZANYM MIEJSCU.
 • Złóź wniosek o powołanie do NSR oraz pozostałe dokumenty;
 • Zapoznaj się z uwarunkowaniami służby w NSR;
 • Poznaj procedury wstąpienia do NSR;
 • Podaj aktualne dane ewidencyjne;
 • Wybierz wolne stanowisko.


KROK 5. ZGŁOŚ SIĘ WE WSKAZANYM MIEJSCU NA BADANIA I TESTY.
 • Przejdź badanie lekarskie i psychologicz;
 • Zgłoś się na kwalifikacje w jednostce wojskowej:
 • Sprawdzian ze sprawności fizycznej;
 • Sprawdzian z kwalifikacji zawodowej;
 •  Rozmowa kwalifikacyjna.


KROK 6. PODPISZ KONTRAKT.

Dowódca jednostki wojskowej po pozytywnym zakończeniu procedury kwalifikacyjnej przygotuje kontrakt dla Ciebie na wykonanie obowiązków w ramach NSR.

Zapoznaj się z nim i podpisz.


KROK 7. ODBIERZ PRZYDZIAŁ KRYZYSOWY.

Odbierz przydział kryzysowy w swojej Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Właśnie zostałeś żołnierzem Narodowych Sił Rezerwowych.

 
„PROCEDURA”

Wojskowy komendant uzupełnień po otrzymaniu wniosku ochotnika - żołnierza rezerwy:

 • sprawdza czy spełnione są warunki umożliwiające zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR;
 • wyszukuje w jednostce wojskowej wolne stanowisko służbowe, na które może być nadany przydział kryzysowy (po uwzględnieniu kwalifikacji i preferencji kandydata);
 • wszczyna procedurę poświadczenia bezpieczeństwa (ankieta) w przypadku osób nie posiadających stosownego poświadczenia;
 • w razie potrzeby kieruje kandydata do właściwej wojskowej komisji lekarskiej w celu ustalenia zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej, oraz wojskowej pracowni psychologicznej w celu ustalenia braku przeciwwskazań do pełnienia tej służby;
 • przesyła skompletowane dokumenty kandydata do jednostki wojskowej, a następnie kieruje tam kandydata celem uczestnictwa w egzaminie oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

Uwaga! Zasady rekrutacji kandydatów są takie same, jednakże testy i sprawdziany kwalifikacyjne mogą się od siebie różnić, co jest podyktowane specyfiką poszczególnych jednostek wojskowych.

Wykaz ćwiczeń i norm sprawdzianu sprawności fizycznej w zakładce  „NORMY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ”

Dowódca jednostki wojskowej, w przypadku pozytywnego przejścia procedury kwalifikacyjnej i zaakceptowania kandydatury ochotnika, podpisuje z nim kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Podpisanie kontraktu umożliwia następnie nadanie żołnierzowi NSR przydziału kryzysowego przez wojskowego komendanta uzupełnień, co następuje w formie karty przydziału kryzysowego stanowiącej decyzję administracyjną. Przydział kryzysowy nadaje się na okres od dwóch do sześciu lat albo na okres zawieszenia z możliwością jego ponownego nadania. Jeżeli przydział kryzysowy nie został ponownie nadany, zmieniony lub uchylony, wygasa on z mocy prawa po upływie okresu, na który go nadano. O fakcie nadania przydziału kryzysowego wojskowy komendant uzupełnień powiadamia pracodawcę żołnierza NSR.

Kontrakt między ochotnikiem a dowódcą jednostki wojskowej może być zawarty, jeżeli występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych uzasadniające nadanie przydziału kryzysowego.


 

Wszelkie informacje dotyczące zasad naboru do Narodowych Sił Rezerwowych można uzyskać

w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w kłodzku ul.Walecznych 61
i pod nr telefonu 261 647 453
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl