Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Akty prawne

 

  • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy  zawodowych (j.t.Dz. U. z 2018r. poz. 173).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie służby wojskowej kandydatów na żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1627 z póź.zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.U. z 2008 r. Nr 218, poz. 1396 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z  dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie szkół podoficerskich (Dz.U. z 2018 r., poz. 2132 jt.)
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz.U.  2015, poz. 245 ).
  • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U.  2018r. poz. 258).
  • Decyzja  nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (DZ. Urz. MON z 2018 r., poz.109 z póź. zm.)
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl