Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy  zawodowych (Dz. U. z 2018r. poz. 173)
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz. U. z 2016 r. , poz. 207 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016r. poz. 1037 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.  (Dz. U. 2018 r., poz. 1459)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 marca 2010 r. w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015r. poz. 1299 )
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U. z 2018 r. ,poz. 258)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie badań psychologicznych osób zgłaszających chęć pełnienia zawodowej służby wojskowej (Dz.U. z 2015r. poz. 245)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 września 2014 r. w sprawie trybu wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalniania z tych stanowisk ( Dz.U. z 2014 r.  poz. 1292 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie stopni policyjnych, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu lub Straży Granicznej odpowiadających poszczególnym stopniom wojskowym (Dz. U. z 2010r. Nr 23 poz. 116 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r.  rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. (Dz. U. z 2016 r. poz. 2278)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych(Dz. U. z 2016r., poz. 2296 z późn. zm)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa. (Dz. U. z 2015r. poz. 1578)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2010 roku w sprawie przeprowadzenia sprawdzianu sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych  ( Dz.U.2014r. poz. 848.jt)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych  (Dz. U. z 2014 poz.1638 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodwej służby wojskowej poza granicami państwa (Dz.U. z 2015r. poz. 479).
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl