Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Akty prawne

 

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257),
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r.o powszechnym   obowiązku   obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U z 2018 r. poz. 173)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (j.t.Dz. U. z 2016 r., poz. 922),
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej t.j. (Dz. Ust. z 2018 r., poz.   885.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r., Nr 145, poz. 1539 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz.U.z 2018 poz. 258),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017  r. w sprawie wskazania grup kobiet   poddawanych   obowiązkowi   stawienia   się   do   kwalifikacji  wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 944),
 • Rozporządzenie Ministra   Obrony   Narodowej  z  dnia   8   października  2010 r.  w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2010 r., Nr 199, poz. 1321, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 735),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania  dodatkowego  wynagrodzenia  osób  wchodzących w  skład  komisji lekarskich oraz pracowników średniego personelu medycznego wyznaczonych do powiatowych komisji lekarskich orzekających o stopniu zdolności do czynnej służby Wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 51),
 • Rozporządzenie  Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji  oraz Obrony Narodowej   z   dnia   23   listopada   2009 r.   w   sprawie   kwalifikacji   wojskowej (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1980),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1518),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie przydziałów kryzysowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 575),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz. U. z 2010 r., Nr 145, poz. 971),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz. U. 2015 r., poz. 449),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz.U. z 2018r. poz.1982),
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powoływania do Terytorialnej Służby Wojskowej i sposobu jej połnienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 465),
 • Rozkaz Nr 49 Szefa WSzW Wrocław z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie powoływania w trybie ochotniczym studentów na ćwiczenia wojskowe w ramach programu pilotażowego edukacji studentów Legii Akademickiej,
 • Wytyczne w sprawie zasad postępowania TOAW w zakresie powoływania w trybie ochotniczym studentów na ćwiczenia wojskowe.
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl