Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
HISTORIA WKU

 

 

 

 Na Ziemi Kłodzkiej w 1945r. powołano Rejonową Komendę Uzupełnień z siedzibą w Kłodzku.Swoim zasięgiem administracyjnym objęła powiaty: kłodzki, bystrzycki i noworudzki. Podlegała służbowo Wojskowej Komendzie Uzupełnień we Wrocławiu, a kierownictwo RKU w Kłodzku powierzono por. Romanowi Królikowskiemu,który pełnił obowiązki w okresie od 14 października do 13 grudnia 1945r. RKU w Kłodzku od początku swojej działalności mieściła się przy ulicy Aliantów (obecnie Bohaterów Getta). Na podstawie Zarządzenia Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 24 maja 1945r. została ustalona struktura organizacyjna  oraz  obsada personalna RKU Kłodzko, która dzieliła się na Referaty: Mobilizacji; Poborowych; Ewidencji Oficerów Rezerwy; Gospodarczy oraz Kancelarię Ogólną i Drużynę Ochrony. W maju 1950 r. nastąpiła zmiana nazwy Rejonowej Komendy Uzupełnień na Wojskową Komendę Rejonową.

    W roku 1965 w miejscu dotychczasowej Wojskowej Komendy Rejonowej, powstał Powiatowy Sztab Wojskowy w Kłodzku, na którego czele na stanowisku Szefa rozpoczął pełnienie obowiązków ppłk mgr Eugeniusz Kamyczek. PSzW w Kłodzku administrowała na obszarze powiatu kłodzkiego. W Nowej Rudzie oraz Ząbkowicach Śląskich powstają  Powiatowe Sztaby Wojskowe, których administrowanym obszarem był powiat noworudzki i ząbkowicki.Z dniem 14 lipca 1975r. w miejsce dotychczas funkcjonującego PSzW powstała Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku, która podlegała Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu w Wałbrzychu. WKU przejęła dokumentację z rozwiązanego PSzW Ząbkowice Śl. z terenem gmin: Stoszowice, Złoty Stok, Bardo Śl. Pozostały teren przejęła WKU Wrocław. Natomiast z dotychczas administrowanego terenu obszar podległy UMiG Nowa Ruda przejęła WKU Wałbrzych.

    Po dokonaniu reformy administracyjnej kraju, która weszła w życie dnia 01 stycznia 1999r. WKU w Kłodzku podlega Wojewódzkiemu Sztabowi Wojskowemu we Wrocławiu. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 04 marca 2010r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień od dnia 01 stycznia 2011r. WKU w Kłodzku rozpoczęła funkcjonowanie w rozszerzonym terytorialnie zasięgiem działania powiatów: dzierżoniowskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego i miasta Wałbrzycha. Stała się także spadkobierczynią rozwiązanych WKU w Świdnicy i częściowo w Jeleniej Górze.

     Od dnia 30.11.2017r. obowiązki Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku pełni ppłk Marek TOMASZEWSKI.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl