Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Kursy przeszkalania kadry rezerwy

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku zaprasza do składania wniosków w sprawie ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych w ramach przeszkolenia kursowego kadr rezerwy  w  2018  roku.

    Jesteś żołnierzem rezerwy lub osobą przeniesioną do rezerwy nie będącą żołnierzem rezerwy !

 •  Chcesz ochotniczo odbyć ćwiczenia wojskowe?
 •  Chcesz uzyskać lub podnieść swoje kwalifikacje wojskowe?
 •  Chcesz otrzymać awans do korpusu podoficerskiego lub oficerskiego?


    ZGŁOŚ SIĘ DO WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W KŁODZKU !


    Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych RP, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.PODZIAŁ LIMITU NA KURSOWE PRZESZKALANIE KADRY REZERWY W 2019 r.
DLA WKU W KŁODZKU

 

KURSY OFICERSKIE:

 • Na pierwszy stopień oficerski:
 • Dowódca plutonu - specjalność: (20B03) zmechanizowana; termin: 07.01. – 29.03. 2019 r. AWL Wrocław
 • Dowódca plutonu/Oficer - specjalność: (28D01) eksploatacja systemów informatycznych; termin: 08.04. – 28.06. 2019 r. WAT Warszawa
 • Dowódca plutonu/Oficer - specjalność: (38A01) ogólnologistyczna; termin: 08.04. – 28.06. 2019 r. WAT Warszawa
 • Dowódca plutonu/Oficer - specjalność: (32B01) przeciwlotnicze zestawy rakietowe; termin: 02.09. – 22.11. 2019 r. LAW Dęblin
 • Kurs doskonalenia:
 • Oficer sztabu - specjalność: (20B03) zmechanizowana; termin: 07.10. – 05.12. 2019 r. ASW Warszawa
 • Dowódca plutonu - specjalność: (20B01) pancerno – zmechanizowana ogólna; termin: 02.09. – 27.09. 2019 r. AWL Wrocław
 • Oficer - specjalność: (38A01) ogólnologistyczna; termin: 18.11. – 17.12. 2019 r. WAT Warszawa
 • Kurs przekwalifikowania:
 • Oficer - specjalność: (52A01) wychowawcza; termin: 11.03. – 29.03. 2019 r. ASW Warszawa
 • Oficer - specjalność: (54B02/54C02) zarządzanie zasobami osobowymi /mobilizacyjno - uzupełnieniowa; termin: 14.11 – 13.12. 2019 r. ASW Warszawa
 • Oficer - specjalność: (24A02/54C02) organizacyjno – uzupełnieniowa /mobilizacyjno - uzupełnieniowa; termin: 07.10 – 05.11. 2019 r. AMW Gdynia


KURSY PODOFICERSKIE:

 • Na pierwszy stopień podoficerski:
 • Dowódca drużyny - specjalność: (20B23) dowódcza - zmechanizowana; termin: 07.01. – 22.03. 2019 r. SPWLąd. Poznań
 • Dowódca drużyny - specjalność: (20B23) dowódcza - zmechanizowana; termin: 02.09. – 15.11. 2019 r. SPWLąd. Poznań


UWAGI
ASW – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
WAT – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
AWL – Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
AMW – Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
LAW – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
SPWLąd. – Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu

 

Na kursy oficerskie wnioski w sprawie ochotniczego odbywania ćwiczeń wojskowych mogą składać osoby które:

 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne,
 • są zdolni do pełnienia służby wojskowej a wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat.
 • posiadają wykształcenie wyższe,
 • odbyli czynną służbę wojskową i posiadają nadany przydział mobilizacyjny
 • bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadające wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa.

Na kursy podoficerskie wnioski w sprawie ochotniczego odbywania ćwiczeń wojskowych mogą składać osoby które:

 • nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym za przestępstwa umyślne,
 • są zdolni do pełnienia służby wojskowej a wiek pozwala na przebywanie na przydziale mobilizacyjnym przez kolejne minimum 10 lat,
 • posiadają wykształcenie średnie,
 • posiadają stopień szeregowego rezerwy i starszego szeregowego rezerwy,
 • odbyli czynną służbę wojskową: zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą i posiadają nadany przydział mobilizacyjny
 • posiadają specjalność wojskową lub wykształcenie cywilne zbieżne z korpusem osobowym, w którym mają być szkoleni w czasie kursu.

Żołnierze rezerwy oraz osoby, które zgłoszą się do ochotniczego odbycia ćwiczeń wojskowych (szkolenia kursowego) otrzymają za czas ich trwania:

 •     bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie;
 •     wynagrodzenie (w zależności od posiadanego stopnia wojskowego).

Ponadto za czas odbywania ćwiczeń wojskowych zachowają wszystkie uprawnienia pracownicze.Wzór wniosku w  sprawie ochotniczego odbywania ćwiczeń wojskowych. (doc)

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl