Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
REKONWERSJA

 

Szczegółowych informacji w powyższych sprawach udziela
osoba odpowiedzialna za realizację podstawowych przedsięwzięć rekonwersyjnych
w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku:


Pani Lucyna Kauba

Tel. 261 647 432,  pok. 12
 

Wojewódzkim Sztabie Wojskowym we Wrocławiu
Specjalista ds. Rozwoju Zawodowego

Tel. 261 656 007


Ośrodek Aktywizacji Zawodowej we Wrocławiu
ul. Obornicka 128a

Tel. 261 656 720  do 724
e-mail: oazwroclaw@ron.mil.pl
strona internetowa: oazwroclaw.wp.mil.pl

 

Zasady udzielania pomocy i formularze dokumentów aplikacyjnych do pobrania ze strony:

www.oazwroclaw.wp.mil.pl
 

Informacja o realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego szkoleniach finansowanych ze środków UE znajduje się na stronie:

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl