Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Studium oficerskie
  1. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów – studium oficerskie na 2019 rok.
  1. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (studium oficerskie) w 2019 r., jest prowadzony zgodnie z Decyzją  nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (DZ. Urz. MON z 2018 r., poz.109 z póź. zm.) Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
  2. Zgodnie z decyzją, o której mowa powyżej nabór na  szkolenie wojskowe jest prowadzony spośród osób pasiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym podoficerów zawodowych, szeregowych zawodowych i osób ze środowiska cywilnego, zgodnie z limitami przyjęć określonymi w niniejszej decyzji;
  3. Wymogi formalne w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na szkolenie oficerskie w ramach studium oficerskiego dodatkowo - każdorazowo określają uchwały Senatu uczelni wojskowych;
  4. Terminy składania wniosków oraz limity miejsc dla osób ze środowiska cywilnego (absolwentów uczelni wyższych) jakie obowiązują, przedstawiono poniżej:

 

STUDIUM OFICERSKIE   3 - miesięczne  dla osób ze środowiska cywilnego i podoficerów zawodowych  .

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc

termin składnia wniosków

uczelnia wojskowa

Medyczny

dentystów

2

do 21 stycznia 2019 r.

Akademia Wojsk Lądowych

weterynarii

1

farmaceutów

4

fizykobiochemików

2

pielęgniarstwa

3

ratownictwa medycznego

2

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

prokuratorska

7

Duszpasterstwa

teologiczna

2

STUDIUM OFICERSKIE  12 - miesięczne dla  osób ze środowiska cywilnego i szeregowych zawodowych*

Logistyki

ogólnologistyczna

16

do 15 maja 2019 r.

Akademia Marynarki Wojennej

Wojsk Lądowych

pancerno-zmechanizowana

86

do 15 maja 2019 r.

Akademia Wojsk Lądowych

20*

Rakietowa i artylerii

10*

Łączności i informatyki

eksploatacji systemów łączności

10*

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

obsługi prawnej

3

1*

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

10

* dot. szeregowych zawodowych

  

STUDIUM OFICERSKIE  6 - miesięczne dla  podoficerów zawodowych

Logistyki

ogólnologistyczna

20*

do 31 maja 2019 r.

Wojskowa Akademia Techniczna

Przeciwlotniczy

artylerii przeciwlotniczej

25

do 31 stycznia 2019 r.

Lotnicza Akademia Wojskowa

 

 

przeciwlotniczych zestawów rakietowych

 

45

*limit dla podoficerów zawodowych na dodatkowe szkolenie rozpoczynające się w drugiej połowie 2019 r.

 

 Decyzja  nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (DZ. Urz. MON z 2018 r., poz.109 z póź. zm.)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl