Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Studium oficerskie
  1. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów – studium oficerskie na 2019 rok.
  1. Nabór na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów (studium oficerskie) w 2019 r., jest prowadzony zgodnie z Decyzją  nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (DZ. Urz. MON z 2018 r., poz.109) Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w uczelniach wojskowych składają wnioski do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem Wojskowego Komendanta Uzupełnień.
  2. Zgodnie z decyzją, o której mowa powyżej nabór na  szkolenie wojskowe jest prowadzony spośród osób pasiadających tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, w tym podoficerów zawodowych, szeregowych zawodowych i osób ze środowiska cywilnego, zgodnie z limitami przyjęć określonymi w niniejszej decyzji;
  3. Wymogi formalne w sprawie warunków i trybu przyjmowania kandydatów na szkolenie oficerskie w ramach studium oficerskiego dodatkowo - każdorazowo określają uchwały Senatu uczelni wojskowych;
  4. Terminy składania wniosków oraz limity miejsc dla osób ze środowiska cywilnego (absolwentów uczelni wyższych) jakie obowiązują, przedstawiono poniżej:

 

STUDIUM OFICERSKIE  6 - miesięczne dla  podoficerów zawodowych

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc

termin składnia wniosków

uczelnia wojskowa

Łączności i informatyki

eksploatacji systemów łączności

36

do 28 września 2018 r

Wojskowa Akademia Techniczna

eksploatacji systemów informatycznych

36

Logistyki

ogólnologistyczna

32

do 28 września 2018 r.

Akademia Marynarki Wojennej

Ogólna

kadrowa

10

Wojsk Lądowych

pancerno-zmechanizowana

53

do 28 września 2018 r

Akademia Wojsk Lądowych

rakietowa i artylerii

10

Rozpoznania i walki
   radioelektronicznej

rozpoznania ogólnego

10

rozpoznania i zakłóceń elektronicznych

5

geograficzna

5

Inżynierii wojskowej

saperska

10

Obrony przed bronią masowego
    rażenia

rozpoznania i likwidacji skażeń

5

Wywiadu i kontrwywiadu
    wojskowego

wywiadu wojskowego

3

kontrwywiadu wojskowego

7

Żandarmerii wojskowej

dochodzeniowo-śledcza

3

prewencji

4

operacyjno-rozpoznawcza

3

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

obsługi prawnej

1

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

2

Wychowawczy

orkiestr i zespołów estradowych

3

Ogólny

Ochrony przeciwpożarowej

3

Sił Powietrznych

radiotechniczna

25

do 28 września 2018 r

 

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych

Przeciwlotniczy

artylerii przeciwlotniczej

10

przeciwlotniczych zestawów rakietowych

20

RAZEM

296

STUDIUM OFICERSKIE   3 - miesięczne  dla osób ze środowiska cywilnego i podoficerów zawodowych  .

korpus osobowy

grupa osobowa

limit miejsc

termin składnia wniosków

uczelnia wojskowa

Medyczny

dentystów

2

do 21 stycznia 2019 r.

Akademia Wojsk Lądowych

weterynarii

1

farmaceutów

4

fizykobiochemików

2

pielęgniarstwa

3

ratownictwa medycznego

2

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

prokuratorska

7

Duszpasterstwa

teologiczna

2

STUDIUM OFICERSKIE  12 - miesięczne dla  osób ze środowiska cywilnego i szeregowych zawodowych*

Logistyki

ogólnologistyczna

16

do 15 maja 2019 r.

Akademia Marynarki Wojennej

Wojsk Lądowych

pancerno-zmechanizowana

86

do 15 maja 2019 r.

Akademia Wojsk Lądowych

20*

Rakietowa i artylerii

10*

Łączności i informatyki

eksploatacji systemów łączności

10*

Sprawiedliwości i obsługi prawnej

obsługi prawnej

3

1*

Finansowy

ekonomiczno-finansowa

10

                                                               RAZEM

179

* dot. szeregowych zawodowych

 Decyzja  nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (DZ. Urz. MON z 2018 r., poz.109)

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl