Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Terminy i miejsca egzaminów

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku telefon kontaktowy w sprawie zawodowej służby wojskowej: 261 647 431

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

 

 

 

LP.

Nazwa,  adres
oraz dane kontaktowe jednostki wojskowej
Korpus kadry zawodowej Termin kwalifikacji Wymagania
1. 15 Brygada Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu

Ul. Wojska Polskiego 78
98-200 Sieradz    


Telefon kontaktowy:
261 611 526
-korp. podoficerów
261 611 525
-korp. oficerów
261 611 693
-korp. szeregowych

 STE:
OFICERÓW: POR.,KPT., MJR.

PODOFICERÓW: KPR., ST.KPR., PLUT., SIERŻ., ST.SIERŻ., MŁ.CHOR.

ORAZ SZEREGOWY

 27.11.2018 r.
Godz.8.00
Postępowanie obejmuje:
-rozmowę indywidualną
-rozmowę z psychologiem
-analizę dokumentów personalnych
-sprawdzian z wychowania fizycznego
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej, o których mowa w art.17a ust.1 ustawy z dnia 11 września 2003r. . Powinien posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy, ostatnie świadectwo szkolne, dokumenty świadczące o zdobytych uprawnieniach, świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia itp.

 
2.

1 Brzeski Pułk Saperów im. Tadeusza Kościuszki

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
49-300 Brzeg

Telefon kontaktowy:
261 637 214

Korpus szeregowych zawodowych

22.11.2018r.
Godz. 8.00
Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,  
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
- strój sportowy,
- przybory piśmiennicze.
3.

1 Ośrodek Radioelektroniczny

ul. Słomczyn - Kącin NR 1
05-600 Grójec


Telefon kontaktowy:
261 513 485
261 513 441

Wszystkie korpusy
(kontakt telefoniczny z JW.)
20.11.2018 r.
04.12.2018 r.
19.12.2018 r.
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej. Powinien posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.

4.

1 batalion kawalerii powietrznej

95-043 Leźnica Wielka

Telefon kontaktowy:
261 168 204

261 168 218

W korpusie
szeregowych zawodowych
Każdy wtorek godz. 8.00 Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń + obuwie do hali sportowej, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, odbyciu ćwiczeń wojskowych itp.
5.

22 batalion piechoty górskiej


ul. Walecznych 61
57-300 Kłodzko


Telefon kontaktowy:
261 647 215

Korpus szeregowych

Każdy ostatni czwartek miesiąca
godz. 08:00

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy ,przybory piśmiennicze, dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje.
6.

5 Pułk Inżynieryjny
Szczecin Podjuchy

ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin


Telefon kontaktowy:
261 454 788

Korpus szeregowych
na stanowiska:

- kierowca /obsługa ( pr. jazdy C+E)
- kierowca pr. jazdy kat. C+E
- kierowca/radiotelefonista (pr. jazdy kat.C)
- obsługa (murarz)
- obsługa  (elektryk)
- operator/pomocnik kierowcy
- kierowca (pr. jazdy kat. C)
- kierowca/operator (pr. jazdy kat. C)
- kierowca/obsługa (par. jazdy kat. C+E,obsługa maszyn budowlanych)
- elektromechanik

Każda środa
godz. 08:00-12:00

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;  

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;

-  książeczkę wojskową,

-  dowód osobisty;

-  strój do ćwiczeń,

- życiorys /CV/
7. Batalion Reprezentacyjny WP

Kwalifikacja odbywa się w obiekcie przy
ul. Franciszka Hynka 2
w Warszawie

Informacje szczegółowe na stronie internetowej:

www.brepr.wp.mil.pl

w zakładce „Dołącz do nas”
KORPUS SZEREGOWYCH

Szczególne predyspozycje:

-wzrost 178-190 cm

-brak wad zewnętrznych, tatuaży itp.

-wiek do 28 lat

-odpowiednia
koordynacja ruchowa
15.11.2018r.
13.12.2018r.
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć:
-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F,
-Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , opinie , listy pochwalne itp.,
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie,
- dowód osobisty , książeczka wojskowa,
-świadectwa pracy.
8. 6 batalion powietrznodesantowy
 Gliwice

ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

Telefon kontaktowy :

w  spr. sł. zaw.
261 111 726
KORPUS SZEREGOWYCH ZAWODOWYCH 7,14.11.2018r.
5,12.12.2018r.
Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
9. 6 batalion logistyczny
Kraków


Ul. Głowackiego 11
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 867

 Korpus podoficerów zawodowych


WAŻNE!

Przed wyjazdem na kwalifikacje niezbędny kontakt z WKU Kłodzko

07.11.2018r.
12.12.2018r.
Przeprowadzane będą  kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych  na wakujące stanowiska służbowe:

 - szef zespołu
 - szef kompanii
 - dowódca plutonu
 - dowódca sekcji

W celu właściwego doboru kandydatów kierowani na kwalifikacje powinni posiadać ze sobą kserokopie ostatniej opinii służbowej.

Osoby zainteresowane służbą wojskową w 6 batalionie logistycznym powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- książeczkę wojskową,
- dowód osobisty,
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej – w przypadku żołnierzy NSR,
- świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje  zawodowe,
- ubiór sportowy.
10.

6 batalion dowodzenia

ul. Ułanów 43
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 135 532
261 135 538

Korpus szeregowych
zawodowych

13.11.2018r.
04.12.2018r.

Do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
11. 16 batalion powietrznodesantowy
Kraków

ul. Wrocławska 82
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy :
261 134 551
Korpus szeregowych
zawodowych
13.11.2018r.
11.12.2018r.
Do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
12. 34 Brygada Kawalerii Pancernej 34

ul. Żarska 1
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy :
261 688 924 

Kandydaci po służbie przygotowawczej w korpusie oficerów, odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, mianowani na stopień oficerski

Korpus oficerów –
STW: ppor./por.

specjalności :
38A01
38B05
38T03

każda środa
godz. 8.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
13. BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Dymińska 13
01-783 WARSZAWA

Telefon kontaktowy:
261 878 501
261 878 507
STE:
PORUCZNIK/KAPITAN
PODOFICER
PODOFICER STARSZY  
KONTAKT TELEFONICZNY
Z JW 
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby 
14. JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4408

ul. Wojska Polskiego 1
66-100 SULECHÓW

Telefon kontaktowy:
261 569 635
261 569 644  

 Korpus oficerów
Korpus podoficerów
Korpus szeregowych

Posiadamy wolne stanowiska służbowe w n/w korpusach osobowych:

- oficerowie młodsi minimalne wymagania:
wykształcenie magisterskie, znajomość j.angielskiego wg STANAG 6001 na poziomie 1111(preferowane 2222), niekaralność,

- podoficerowie starsi minimalne wymagania: wykształcenie średnie, niekaralność,

- podoficerowie minimalne wymagania:
wykształcenie średnie, niekaralność,

- podoficerowie młodsi minimalne wymagania:
wykształcenie średnie, niekaralność,

- szeregowi  kierowcy:
kat. B, kierowcy kat. C, kierowcy kategorii C+E, minimalne wymagania: ukończone co najmniej gimnazjum, niekaralność. 

 Każda środa
o godz. 08:00
Na kwalifikacje kandydat powinien posiadać:
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające
  ukończone szkoły i kursy,
- strój sportowy (osobne
  obuwie na bieżnię i halę
  sportową),
- prawo jazdy,
- zaświadczenie od lekarza
  rodzinnego. 
15. 12 Brygada Zmechanizowana


Al. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin

Telefon kontaktowy:
261 454 031 

Żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej , żołnierze NSR

Szczególnie kierowcy  kat C, kat C+E
 
 każdy wtorek miesiąca Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.
Kandydat powinien posiadać:
-książeczkę wojskową
-zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kontrakt NRS, kopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy oraz strój kąpielowy
-środki piśmiennicze 
16.

11 Pułk Artylerii
Węgorzewo

ul. gen. J. Bema 7

Telefon kontaktowy:
261 337 132
261 337 130 

Korpus szeregowych, podoficerów, oficerów.
(grupy osobowe rakietowe, artylerii, logistyki, łączności, informatyki) 

W każdą środę
Godz. 7:30

(po kontakcie telefonicznym
z JW)

W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie. 
17.

11 batalion dowodzenia
Żagań

ul. Żarska
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy:
261 688 364
261 688 360 

 Korpus szeregowych:
żołnierze rezerwy w szczególności kierowcy kat C, C+E

W korpusie podoficerów:
28B34, 28A21, 38A21,38B21

W korpusie oficerów:
28B01-ppor./por.

 Każdy czwartek miesiąca
Godz. 8.00


Czas stawiennictwa godz. 7.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu
ul. Żarska


Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , świadectwo służby w wypadku  byłych żołnierzy zawodowych, świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie

 
18. Jednostka Wojskowa
Nr 4071

ul. Żarska
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy:
261 688 364
261 688 360
Korpus oficerów rezerwy
dodatkowo znajomość języka angielskiego.

Korpus podoficerów rezerwy.

Korpus szeregowych rezerwy.

Prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
- w korpusie oficerów rezerwy:
- Łączności i Informatyki

- w korpusie podoficerów rezerwy:
  Łączności i Informatyki
  Inżynierii Wojskowej
  Logistyki

- w korpusie szeregowych zawodowych:
  Logistyki, specjalność: kierowca kat. C
  Kierowca kat. C+E

W/w kwalifikacje są prowadzone w każdy czwartek miesiąca.
Każdy CZWARTEK miesiąca

od godz. 07:45

przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa 
Osoby zainteresowane służbą wojskowa w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- książeczkę wojskową,
- dowód osobisty,
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, certyfikaty,
- ubiór sportowy
19. Wojska Specjalne:

Jednostka Wojskowa GROM
Jednostka Wojskowa NIL

JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
Jednostka Wojskowa FORMOZA
wszystkie korpusy osobowe Szczegóły naboru:

na stronach internetowych jednostek wojskowych

  GROM
NIL
JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
FORMOZA

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl