Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Terminy i miejsca egzaminów

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku telefon kontaktowy w sprawie zawodowej służby wojskowej: 261 647 431

KWALIFIKACJE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ

LP.

Nazwa,  adres
oraz dane kontaktowe jednostki wojskowej
Korpus kadry zawodowej Termin kwalifikacji Wymagania
1. 15 Pułk Artylerii Przeciwlotniczej
w Gołdapi


ul. Partyzantów 33
19-500 Gołdap

Garnizon Gołdap
Tel: 261 336 244

Garnizon Elbląg
Tel: 261 313 216
Korpus szeregowych

Każdy poniedziałek Godz. 10.00

W dwóch garnizonach:

Garnizon Gołdap:
ul.Partyzantów 33


Garnizon Elbląg:
ul.Kwatkowskiego 15

Do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
-wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe
-wiek poniżej 34 roku życia
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, zaświadczenie o uk. sł. przygotowawczej, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia  i wykształcenie
2.

Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu

ul. Obornicka 108
50-961 Wrocław

Telefon kontaktowy:
261 657 238

Korpus szeregowych zawodowych:

Kierowca kat. C, C+E
38T64/38T65

Kierowca kołowego transportera opancerzonego
SW: 20B72

07.02.2019r.
Godz. 8.00

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-aktualne zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy oraz strój kąpielowy
-środki piśmiennicze
-oświadczenie o niekaralności
- dane dotyczące przebiegu służby
3.

18 batalion powietrznodesantowy

ul. Bardowskiego 2
43-300 Bielsko-Biała
woj.Śląskie

Telefon kontaktowy:
261 123 432

Korpus szeregowych

07.02.2019r.
21.02.2019r.
07.03.2019r.
21.03.2019r.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, zaświadczenie o uk. sł. przygotowawczej, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, uprawnienia  i wykształcenie.
Przed zgłoszeniem się na kwalifikacje prosimy o kontakt z WKU.

4.

7 Batalion Kawalerii Powietrznej

ul. Piłsudskiego 72
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon kontaktowy:
261 167 714

Korpus szeregowych zawodowych

08.02.2019

godz. 08:30

Każdy piątek  
godz. 08.30

W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, informujemy, że organizujemy kwalifikacje wojskowe.

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
- strój sportowy,
- przybory piśmiennicze.

5.

1 Ośrodek Radioelektroniczny

ul. Słomczyn - Kącin NR 1
05-600 Grójec

Telefon kontaktowy:
261 513 485
261 513 441

Wszystkie korpusy
(kontakt telefoniczny z JW)
 

29.01.2019 r.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej. Powinien posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej.  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
6.

5 Pułk Inżynieryjny
Szczecin Podjuchy

ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin

Telefon kontaktowy:
261 454 788

885 210 005

Wykaz stanowisk objętych kwalifikacjami:


- kierowca/obsługa z praw. jazdy kat. C+E
- kierowca z prawe jazdy kat. C+E
- kierowca/obsługa (uprawnienia obsługa maszyn bud.)
- kierowca/radiotelefonista z prawem jazdy kat. C
- kierowca/operator z prawem jazdy kat. C
- operator/pomocnik kierowcy z prawem jazdy kat. C
- obsługa (uprawnienia murarz)
- obsługa (uprawnienia hydraulik)
- obsługa (uprawnienia elektryk)
- zwiadowca/młodszy nurek (uprawnienia nurkowe)
- operator (uprawnienia obsł. równiarki i zgarniarki)
- elektromechanik (uprawnienia energetyk)

 

30.01.2019

godz. 8:00
Kierowani na kwalifikacje powinni:
- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,
- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych powyżej,
- życiorys (CV),
- świadectwo ukończenia ostatniej szkoły,
- dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej,
- zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

7.

JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 2697
BRZEG

ul. Sikorskiego 6

Telefon kontaktowy:
261 637 214

Korpus szeregowych zawodowych    20.02.2019

godz. 8:00
Informujemy, że w związku z uzupełnieniem wakujących  stanowisk żołnierzy zawodowych zostaną przeprowadzone kwalifikacje. Dla żołnierzy rezerwy spełniających wymagania do powołania do zawodowej służby wojskowej oraz osób, o których mowa w art. 17a ust.1 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Osoby zainteresowane służbą wojskową
w Jednostce Wojskowej Nr 2697 w Brzegu   powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- książeczkę wojskową,
- dowód osobisty,
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych),
- zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej – w przypadku żołnierzy NSR,
- świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje  zawodowe,
- ubiór sportowy.

8. 23 Pułk Artylerii


Al. Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec

Telefon kontaktowy:
261 646 608
Korpus szeregowych

- kierowca kat C
- kierowca kat C+E
Kontakt telefoniczny
z JW
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
-dane dotyczące przebiegu służby
-świadectwo służby (dot. byłych żołnierzy zawodowych, opinie )
-dokumenty i świadectwa dotyczące służby przygotowawczej
9.

10 Brygada Kawalerii Pancernej
Świętoszów

ul. Sztabowa 1
59-726 Świętoszów

Telefon kontaktowy:
261 686 241

 Korpus szeregowych

Kwalifikacje odbywają się cyklicznie w drugi i czwarty czwartek każdego miesiąca

W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej - żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
10.

1 batalion kawalerii powietrznej

95-043 Leźnica Wielka

Telefon kontaktowy:
261 168 204

261 168 218

W korpusie
szeregowych zawodowych
Każdy wtorek godz. 8.00 Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń + obuwie do hali sportowej, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej, odbyciu ćwiczeń wojskowych itp.
11.

22 batalion piechoty górskiej

ul. Walecznych 61
57-300 Kłodzko

Telefon kontaktowy:
261 647 215

Korpus szeregowych

Każdy ostatni czwartek miesiąca
godz. 08:00

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy ,przybory piśmiennicze, dokumenty potwierdzające inne kwalifikacje.
12.

5 Pułk Inżynieryjny
Szczecin Podjuchy

ul. Metalowa 39
70-727 Szczecin


Telefon kontaktowy:
261 454 788

Korpus szeregowych
na stanowiska:

- kierowca /obsługa ( pr. jazdy C+E)
- kierowca pr. jazdy kat. C+E
- kierowca/radiotelefonista (pr. jazdy kat.C)
- obsługa (murarz)
- obsługa  (elektryk)
- operator/pomocnik kierowcy
- kierowca (pr. jazdy kat. C)
- kierowca/operator (pr. jazdy kat. C)
- kierowca/obsługa (par. jazdy kat. C+E,obsługa maszyn budowlanych)
- elektromechanik

Każda środa
godz. 08:00-12:00

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;  

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F lub zaświadczenie o zdanym egzaminie;

-  książeczkę wojskową,
-  dowód osobisty;
-  strój do ćwiczeń,
- życiorys /CV/
13. Batalion Reprezentacyjny WP

Kwalifikacja odbywa się w obiekcie przy
ul. Franciszka Hynka 2
w Warszawie

Informacje szczegółowe na stronie internetowej:

www.brepr.wp.mil.pl

w zakładce „Dołącz do nas”
KORPUS SZEREGOWYCH

Szczególne predyspozycje:

-wzrost 178-190 cm

-brak wad zewnętrznych, tatuaży itp.

-wiek do 28 lat

-odpowiednia
koordynacja ruchowa
  Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć:
-Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F,
-Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , opinie , listy pochwalne itp.,
Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie,
- dowód osobisty , książeczka wojskowa,
-świadectwa pracy.
14.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 3444


ul. Wojska Polskiego 58
67-201 Głogów

Telefon kontaktowy:
261 678 004
261 678 003

KORPUS:

SZEREGOWYCH
PODOFICERÓW
OFICERÓW

12.02.2019r.
12.03.2019r.
09.04.2019r.
07.05.2019r.
11.06.2019r.
10.09.2019r.
08.10.2019r.
12.11.2019r.
10.12.2019r.

godz. 8:00
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w wymienionych korpusach, informujemy, że organizujemy kwalifikacje wojskowe.

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
- strój sportowy,
- przybory piśmiennicze.
15.

6 batalion dowodzenia
Kraków


ul. Ułanów 43
30-901 Kraków

Telefon kontaktowy:
261 135 538   

Korpus szeregowych zawodowych 29.01.2019r.
12,26.02.2019r.
12,26.03.2019r.
09,30.04.2019r.
14,28.05.2019r.
11,25.06.2019r.
03,17.09.2019r.
08,22.10.2019r.
05,19.11.2019r.
03,17.12.2019r.
Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
Kontakt telefoniczny z WKU przed kwalifikacją.
16.

16 batalion powietrznodesantowy
30-901 KRAKÓW
ul. Wrocławska 82

Telefon kontaktowy:
261 134 551

Korpus szeregowych zawodowych 12.02.2019r.
12.03.2019r.
09.04.2019r.
14.05.2019r.
28.05.2019r.
11.06.2018r.
10.09.2019r.
24.09.2019r.
08.10.2019r.
12.11.2019r.
10.12.2019r.
W związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych, informujemy, że organizujemy kwalifikacje wojskowe.

Kandydat powinien posiadać:

- dokument tożsamości – książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego,
- strój sportowy,
- przybory piśmiennicze.

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY PRZED KWALIFIKACJĄ WOJSKOWĄ.
17.

6 batalion powietrznodesantowy
Gliwice

ul. gen. Andersa 47
44-121 Gliwice

Telefon kontaktowy :
261 111 726
261 111 726

Korpus szeregowych zawodowych 13,20.02.2019r.
13,20.03.2019r.
10,17.04.2019r.
15,22.05.2019r.
12,19.06.2019r.
11,18.09.2019r.
16,23.10.2019r.
13,20.11.2019r.
04.11.12.2019r.
Kwalifikacje odbywają się w wyznaczonych terminach .
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowej;   zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań do egzaminu z W-F , książeczka wojskowa, dowód osobisty; strój do sportowy.
Kontakt z WKU przed kwalifikacją w JW.
18. 34 Brygada Kawalerii Pancernej 34

ul. Żarska 1
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy :
261 688 924 

Kandydaci po służbie przygotowawczej w korpusie oficerów, odbytych ćwiczeniach rotacyjnych, mianowani na stopień oficerski

Korpus oficerów –
STW: ppor./por.

specjalności :
38A01
38B05
38T03

każda środa
godz. 8.00
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie.
19. BATALION DOWODZENIA WOJSK LĄDOWYCH

ul. Dymińska 13
01-783 WARSZAWA

Telefon kontaktowy:
261 878 501
261 878 507
STE:
PORUCZNIK/KAPITAN
PODOFICER
PODOFICER STARSZY  
KONTAKT TELEFONICZNY
Z JW 
Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.

Kandydat powinien posiadać:

-książeczkę wojskową, dowód osobisty
 -dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje(+ksera)
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy
-środki piśmiennicze
- dane dotyczące przebiegu służby 
20.

JEDNOSTKA WOJSKOWA Nr 4408

ul. Wojska Polskiego 1
66-100 SULECHÓW

Telefon kontaktowy:
261 569 635
261 569 644

 Korpus oficerów
Korpus podoficerów
Korpus szeregowych

Posiadamy wolne stanowiska służbowe w n/w korpusach osobowych:

- oficerowie młodsi minimalne wymagania:
wykształcenie magisterskie, znajomość j.angielskiego wg STANAG 6001 na poziomie 1111(preferowane 2222), niekaralność,

- podoficerowie starsi minimalne wymagania: wykształcenie średnie, niekaralność,

- podoficerowie minimalne wymagania:
wykształcenie średnie, niekaralność,

- podoficerowie młodsi minimalne wymagania:
wykształcenie średnie, niekaralność,

- szeregowi  kierowcy:
kat. B, kierowcy kat. C, kierowcy kategorii C+E, minimalne wymagania: ukończone co najmniej gimnazjum, niekaralność. 

 Każda środa
o godz. 08:00
Na kwalifikacje kandydat powinien posiadać:
- dowód osobisty,
- książeczkę wojskową,
- dokumenty potwierdzające
  ukończone szkoły i kursy,
- strój sportowy (osobne
  obuwie na bieżnię i halę
  sportową),
- prawo jazdy,
- zaświadczenie od lekarza
  rodzinnego. 
21. 12 Brygada Zmechanizowana


Al. Wojska Polskiego 250
70-904 Szczecin

Telefon kontaktowy:
261 454 031 

Żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej , żołnierze NSR

Szczególnie kierowcy  kat C, kat C+E
 
 każdy wtorek miesiąca Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni: spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej.
Kandydat powinien posiadać:
-książeczkę wojskową
-zaświadczenie o ukończeniu ćwiczeń rotacyjnych, kontrakt NRS, kopię opinii z ćwiczeń rotacyjnych
-dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
-zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do egzaminu z wychowania fizycznego
-strój sportowy oraz strój kąpielowy
-środki piśmiennicze 
22.

11 Pułk Artylerii
Węgorzewo

ul. gen. J. Bema 7

Telefon kontaktowy:
261 337 132
261 337 130 

Korpus szeregowych, podoficerów, oficerów.
(grupy osobowe rakietowe, artylerii, logistyki, łączności, informatyki) 

W każdą środę
Godz. 7:30

(po kontakcie telefonicznym
z JW)

W pierwszej kolejności do korpusu szeregowych zawodowych powoływani będą:
- żołnierze rezerwy po służbie przygotowawczej po odbytych ćwiczeniach rotacyjnych:
- żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służbie wojskowej.

Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie. 
23.

11 batalion dowodzenia
Żagań

ul. Żarska
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy:
261 688 364
261 688 360 

 Korpus szeregowych:
żołnierze rezerwy w szczególności kierowcy kat C, C+E

W korpusie podoficerów i  oficerów.

 Każdy czwartek miesiąca
Godz. 8.00


Czas stawiennictwa godz. 7.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej w Żaganiu
ul. Żarska


Kandydaci udający się  na kwalifikacje powinni ze sobą mieć: zaświadczenie. lekarskie o braku przeciwwskazań
do egzaminu z W-F, zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej , świadectwo służby w wypadku  byłych żołnierzy zawodowych, świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego w przypadku żołnierzy NSR, książeczka wojskowa, dowód osobisty, prawo jazdy, strój do ćwiczeń, dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i wykształcenie

 
24. 11 batalion dowodzenia

ul. Żarska
68-100 ŻAGAŃ

Telefon kontaktowy:
261 688 364
261 688 360
Korpus oficerów rezerwy
dodatkowo znajomość języka angielskiego.

Korpus podoficerów rezerwy.

Korpus szeregowych rezerwy.

Prowadzone będą rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:
- w korpusie oficerów rezerwy:
- Łączności i Informatyki

- w korpusie podoficerów rezerwy:
  Łączności i Informatyki
  Inżynierii Wojskowej
  Logistyki

- w korpusie szeregowych zawodowych:
  Logistyki, specjalność: kierowca kat. C
  Kierowca kat. C+E

W/w kwalifikacje są prowadzone w każdy czwartek miesiąca.
Każdy CZWARTEK miesiąca

od godz. 07:45

przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa 
Osoby zainteresowane służbą wojskowa w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego,
- książeczkę wojskową,
- dowód osobisty,
- świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych)
- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
- świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego – w przypadku żołnierzy NSR,
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, certyfikaty,
- ubiór sportowy
25. Wojska Specjalne:

Jednostka Wojskowa GROM
Jednostka Wojskowa NIL

JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
Jednostka Wojskowa FORMOZA
wszystkie korpusy osobowe Szczegóły naboru:

na stronach internetowych jednostek wojskowych

  GROM
NIL
JW KOMANDOSÓW LUBLINIEC
FORMOZA

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl