Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Terminy kwalifikacji wojskowej

 

TERMINY REALIZACJI KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W 2018 r.

 1. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku będzie prowadzona na terytorium Państwa w okresie od 30 stycznia 2018 roku do 27 kwietnia 2018 roku zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku (Dz.U. z 2017, poz. 2254).
 2. Osoby, które podlegały obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej i z jakichkolwiek powodów nie stawiły się do niej, są zobowiązani zgłosić się do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na ich miejsce pobytu stałego albo pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, w celu uregulowania stosunku do powszechnego obowiązku obrony. Obowiązek ten trwa do czasu ukończenia pięćdziesięciu pięciu lat życia, a w razie ogłoszenia mobilizacji i  w czasie wojny, do czasu ukończenia sześćdziesięciu lat życia. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji i chciałbyś uzyskać szczegółowe informacje, jak uregulować stosunek do powszechnego obowiązku obrony – zgłoś się do wojskowej komendy uzupełnień lub zadzwoń pod numer telefonu: 261 647 431.
 3. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017, poz. 2254), czas trwania kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa w 2018 r. ustalono na okres od 30 stycznia 2018 r. do 27 kwietnia 2018 r. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. zostaną wezwani: 
  1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1994 —1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w 1997 – 1998, które:
   • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
   • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia,  za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
 1. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne  do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach  lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grupy kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. poz. 944),
 2. osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

    Terminy realizacji kwalifikacji wojskowej na administrowanym terenie przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Kłodzku obejmującym swoim zasięgiem powiaty: kłodzki, ząbkowicki, dzierżoniowski, świdnicki, wałbrzyski, kamiennogórski,  miasto na prawach powiatu Wałbrzych oraz miejsca urzędowania Powiatowych Komisji Lekarskich w 2018 r. przedstawiono poniżej:

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2018

Lp.

Starostwo Powiatowe/ Miasto
na prawach powiatu

Termin kwalifikacji
wojskowej

Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej

1.

powiat kłodzki

05.02.-20.03.
2018r.
(od poniedziałku do czwartku)
dodatkowy dzień:
20.03.2018r.

ul. Boh. Getta 6
57 – 300 Kłodzko
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Kłodzku
607 353 580
74 865 75 19

2.

powiat świdnicki

14.02-29.03.
2018r.

ul. Sikorskiego 41
58-105 Świdnica
Internat Zespołu Szkół Mechanicznych
im. Mikołaja Kopernika
tel. 513-391-135

3.

powiat wałbrzyski

01-13.03.
2018r.
w godz.
13:00-17:00

Aleja Wyzwolenia 24
58 – 300 Wałbrzych
(bud. Starostwa Powiatowego pok. 229-231)
tel. 74 846 07 00

4.

powiat ząbkowicki

07-21.02.
2018r.

ul. Sienkiewicza 11
57 – 200 Ząbkowice Śl.
(budynek Starostwa Powiatowego)
tel. 74 816 28 00,
     74 816 28 32

5.

powiat dzierżoniowski

14.03-05.04.
2018r.

ul. Świdnicka 38
58-200 Dzierżoniów
(budynek Starostwa Powiatowego)

tel. 74 832 52 27
od 14.03.2018
tel. PKLek : 74 832 36 53
 tel. kom.698 618 702

6.

powiat kamiennogórski

13-23.03.
2018r.

ul. Traugutta 2
58 – 400 Kamienna Góra
Zespół Szkół Zawodowych
i Ogólnokształcących
tel. 75 64 50 112

7.

Wałbrzych - miasto
(miasto na prawach powiatu)

03-27.04.
2018r.

ul. Matejki 1
58 – 300 Wałbrzych

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl