Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
» Wzory dokumentów

Do wniosku o powołanie do zawodowej służby wojskowej, należy dołączyć następujące dokumenty:

  • zaświadczenie organu (dowódcy jednostki wojskowej) właściwego do wyznaczenia na stanowisko służbowe o możliwości wyznaczenia na stanowisko służbowe (uzyskane po odbytych kwalifikacjach w jednostce wojskowej);
  • życiorys;
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • odpis lub kopię uwierzytelnioną dokumentu stwierdzającego uzyskanie wymaganego wykształcenia;
  • informację z Krajowego Rejestru Karnego, wystawioną nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu złożenia wniosku;
  • kopię uwierzytelnioną dowodu osobistego;
  • inne uwierzytelnione dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji i umiejętności niezbędnych na stanowisku służbowym, na które zainteresowany ma być wyznaczony po powołaniu do zawodowej służby wojskowej.

Uwaga: Ponadto zgłaszając się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku (pokój nr 3), w sprawie powołania do zawodowej służby wojskowej należy posiadać książeczkę wojskową oraz dokumenty wymienione  w pkt  4, 5,6, 7 w oryginale.

 

Do pobrania >>> Wniosek o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl