Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku jest jednym z terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej. Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku wykonuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. zapewnienia mobilizacyjnego rozwinięcia jednostek wojskowych;
  2. administrowania rezerwami osobowymi;
  3. świadczeń na rzecz obrony;
  4. współpracy z innymi organami i podmiotami w sprawach związanych z obronnością państwa;
  5. rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej i służby kandydackiej;
  6. realizacji czynności w ramach gromadzenia zasobó w  osobowych  na  potrzeby uzupełnienia mobilizacyjnego Sił Zbrojnych i w czasie wojny;
  7. udziału w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w ramach terytorialnego zasięgu działania wojskowych komend uzupełnień;
  8. promocji obronności i służby wojskowej.

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Kłodzku, jest organem właściwym do realizacji wyżej wymienionych zadań na terenie powiatów: kłodzkiego, ząbkowickiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, miasta na prawach powiatu Wałbrzycha i kamiennogórskiego.

Podlega Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku jest terenowym organem administracji wojskowej (należącej do administracji rządowej - niezespolonej). Pełni rolę organu wykonawczego Ministra Obrony Narodowej i jest podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu.

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku
Walecznych 61
57-300 Kłodzko
tel. 261647400
fax. 261647435
wkuklodzko@ron.mil.pl